Cầu Trần Hoàng Na dự kiến hoàn thành vào tháng 05/2023

Chủ đầu và các cơ quan chính quyền thành phố Cần Thơ nổ lực hoàn thành cầu Trần Hoàng Na dự kiến vào tháng 05/2023. Đây sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội cho Trung tâm Thành Phố và quận Cái Răng. Góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, phát triển hạ tầng giao thông kết nối 2 bờ sông Cần Thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Liên hệ tư vấn